Trakeid

Trakeid


1-Bölmeli ve dar olan odun boruları.
2-Böceklerdeki solunum organının kılcal boruları.
3-Uzunca silindir ya da prizma şeklinde, iki ucu çoğunlukla sivrilmiş, destek görevi de gören çapı dar odun borularıdır.
4-İleri bitkilerin ksilem dokuları içinde ilk kez gelişen kalın çeperli, sivri uçlu, uzun ksilem hücreleridir.