Translokasyon

Translokasyon Translokasyon

Kırılma gösteren 2 ayrı kromozomdan birinin kırılan parça üzerine yapışmasına translokasyon denir.Sağlam
kromozom uçları birbirine yapışmaz.Yapışmayan bir sonraki mitozda bölünmeye katılamaz ve ortadan kaybolur.