Tekteriol zar

Tektoriol zar


Kulağın kohleasında bulunan korti organının çatı zarıdır.
ÖR: korti organında tektorial zar bulunur.