Vital Kapasite


Vital Kapasite(Dirimsel Nefes)

Derin nefes alıp verirken alınıp verilen havanın toplam miktarı.