Xylem


Xylem

Xylem

1-Trakeofitlerde su ve suda çözünen tuzları ileten doku. Trake ve trakeidlerden oluşur.
Aynı zamanda bitkiye mekanik destek sağlar.
2-Bitkilerde su ve mineral taşınmasından sorumlu olan borular, odun borularıdır.
3-Odun borusu. Su ve mineral taşıyan cansız iletim borusudur.