Yangın


Yangın

Yangın

Yakıcı bir madde ile yanıcı bir maddenin etkileşimi sonucu ortaya çıkan yanma durumudur.