Yapraklar Dairesel Dizilişi

Yapraklar Dairesel Dizilişi


Bir nodyumdan ikiden fazla yaprak çıkıyorsa bunlar aynı dairenin çevresinde dizilirler.
Divergens açısı bu yaprakların sayısına göre değişir.