Yumurta

Yumurta Yumurta
Yumurta
Yumurta Yumurta Yumurta

Yumurta;Spermle döllendikten sonra aynı türün yeni bir bireyini verecek olan dişi üreme hücresdiri.