Angiosperm


Angiosperm

Angiosperm

Kapalı tohumlu bitki.Gerçek çiçekli trakeo fitler, çiçek ve meyvaya sahip, tohumları kapalı bir ovaryum içinde bulunan bitkilerdir.