Antibiyotik


Antibiyotik

Antibiyotik

Mikrop öldüren maddedir.Can öldüren.Mikro organizmalar tarafından meydana
getirilen ve seyreltik çözelti halinde bakterilerin ve başka mikroorganizmaların
gelişmesini engelleme, yada onları tahrip etme yeteneğine sahip maddelerdir.
İnsan,hayvan ve bitki hastalıklarının tedavisinde geniş ölçüde kullanılmıştır.
Örnek : Alfasilin örnek olarak verilebilir.