Apandis


Apandis

Bağırsak arası çıkıntı.İnce bağırsak ile kalın bağırsağın
birleştiği yerde parmak şeklinde bir çıkıntı.