Apoenzim


Apoenzim

Apoenzim

İşlevsel protein.Enzimin protein kısmıdır.Tam işlevsel enzim haline gelmek için özgül bir koenzime gereksinim duyar.