Arkeosit


Arkeosit

Sünger besin hücresi.Süngerlerde, besin depolayan amoeboid hücrelere verilen addır.