Asterotrikus Basit Tuy


Asterotrikus Basit Tuy

Yıldızsı tüycükleri bulunan.Tabanında yıldızsı tüycükleri bulunan basit tüylerdir.