Bakteriyostatik


Bakteriyostatik

Bakteri Gelişimi Durduran.Bakterilerin gelişmesini durduran kimyasalların genel adı.
Bakteri üzerindeki etki konsantrasyon ve süreye bağlıdır. Ayrıca bakınız; bakterisit.