Basisid-kapsul


Basisid Kapsul

Basisid Kapsul

Yarılan kapsül.Kapsülün sap tarafından meyva tepesine doğru yarılarak açılmasıdır.