Beta Hemoliz


Beta Hemoliz

Kan parçalanma alanı .Kanlı agarda koloniler etrafında tamamen renksiz bir alan oluşması ile meydana gelen hemolizdir.