Biotip


Biotip

Biotip


Canlının Genel Şekli yada tipi.Bir organizmanın biyolojik yada biyokimyasal tipi.Aynı biyotipte olan organizmalar kesin olarak aynı biyolojik ya da biyokimyasal karakteristikleri gösterirler. Belirli anahtar göstergeler doğada biyotiplerin dağılımı ya da salgınlarda biyotipleri belirlemek için kullanılır.