Birefrigens


Birefrigens

Işık kırma özelliği. Bir maddenin çözelti halinde ışığı farklı konumda değişik olarak kırma özelliğidir.