Biternat


Biternat

Üç yaprakçıklı Ana yaprak sapının üç sapçığa ayrılması ve herbirinin ucunda üçer yaprakcıgı bulunan bileşik yapraktır.