Biyotik faktor


Biyotik faktor

Biyotik faktor

Canlı faktörler.Canlı varlıkların hayatını önemli derecede etkileyen besin faktörü, yırtıcılık, rekabet, parazitlik gibi faktörlerdir.