Canlılık (dirilik) Gücü-Biyolojik potansiyel


Biyotik potansiyel

Kararlı yaşama gücüdür.Bir populasyonda ölümlerin en az,çoğalmaların en yüksek düzeyde olması sonucu populasyonun en çok artma oranıdır.