Diri Toprak Katmanı

Biyosfer Biyosfer
Biyosfer

Canlı yaşam alanıdır.Canlıların birbirleriyle ilişkilerinin sürdüğü kayaç, su ve hava katmanlarından oluşan yeryüzü örtüsü,canlı katmanlarıdır.