Blastula


Blastula

Döllenmiş yumurta yapısı.Döllenmiş yumurta hücresinin bölünmesiyle oluşan ortası sıvı ile dolu bir hücre tabakasından ibaret küresel yapıdır.