Bostriks


Bostriks

Bostriks

Bostriks

Helisel çiçek durumu. Yanal çiçek saplarının aynı yönden birbirine dik açıya yakın bir açı yapacak biçimde çıkararak helisel bir şekilde dizilmeleridir.