Bowman Kapsulu


Bowman Kapsulu

Böbrek ağ kapsülü.Her böbrek borucuğunun ucunda kılcal damar yumağını (glomerulus) saran hücre lerin oluşturduğu çift duvarlı kese.