calyx


calyx

Dış iskelet. Mercanlarda, kalsiyum karbonat yapıda olan, kase şeklindeki dış iskelettir