Col Plazmid


Col Plazmidi

Col Plazmidi

Escherichia coli gibi bazý bakterilerde bulunan ve kolisini kodlayan plazmit.