Deaminasyon


Deaminasyon

Amino ayrılması/kaybıBir aminoasit ya da başka bir organik bileşikten bir –NH2 (amino) grubunun ayrılması.