Defective Virus


Defective Virus

Defektif Virus

Helper viruslarının yardımı ile hücrelerde replike olup çoğalabilen virüslerdir.