Diferensiasyon


Diferensiasyon

Diferensiasyon

Farklılaşma. Daha ergin duruma doğru gelişme, daha basit bir hücreden özelleşmiş bir hücre durumuna değişmedir.