Dekarboksilasyon


Dekarboksilasyon

Karboksil kaybı Bir organik bileşikten bir –COOH (karboksil) grubunun ayrılmasıdır.