Delesyon


Delesyon

DNA baz kaybı.Bir tip kromozom mutasyonu sonucunda DNA daki bir bazın yada bazların yok olması halidir.