Dendroloji


Dendroloji

Ağaç bilimi.Botaniğin ağaç özelliğindeki bitkilerini inceleyen ve araştıran bilim dalıdır.