Dendrit


Dendrit

Kısa sinir uzantısı. Sinir hücresinin kısa olan uzantısı.
Bir sinir impulsunu hücresel gövde boyunca ileten tipik biçimde dallı sinir lifidir.