Dengeli Polimorfizm


Dengeli Polimorfizm

Dengeli döl karışımı.Ayrı ve zıt seçme baskısı ile sağlanan heterozigot ve homozigot karışımıdır.