Dentat


Dentat

Dişli. İri ve keskin olan dişlerin eksenleri yaprağa dikey durumdadır.