Denitrifikasyon


Denitrifikasyon

Amonyak azotlaşması,nitratlaşma Amonyağın serbest azota çevrilmesidir.Örneğin bazı bakteriler enzimleri yardımıyla denitrifikasyon yaparlar.