Dermatofit


Dermatofit

Dermatofit

Deri hastalığı mantarı.Trichophyton, Microsporum ya da Epidermophyton cinsi üyesi olan ve keratinden besin maddeleri sağlayabilerek,
insan ve hayvanlarda deri, saç ve tırnakları infekte eden mantar türleridir.