Desiduoz


Desiduoz

Dökülücü Kalıcı olmayan, erginleştiğinde dökülen. (genellikle yaprak döken odunlu bitkiler için kullanılır).