Difuzyon


Difuzyon

Difuzyon

Yoğundan yayılma.Molekül ya da iyonların, çok yoğun oldukları bir ortamdan, daha az yoğunlukta bulundukları bir ortama doğru yaptıkları geçiş hareketidir.
Maddelerin çok yoğun bulunduğu ortamdan az yoğun bulunduğu ortama doğru geçişidir. Madde hareketi, madde geçişi.