Dihibrid


Dihibrid

İki karakter melezi. İki karakter bakımından melez olan bireylere verilen ad.