Diplobiyont


Diplobiyont

Ęki Tip bireyli. Hayat devrinde en az iki tip bireyle karakterize olan organizma.