Diploblasti


Diploblasti

İki tabakalılık.Embriyonik gelişim sürecinde sadece endoderm ve ektodermin oluşması.