Dim


Dim

Türün yaşam alanı.Benzer canlı gubu.Belirli bir alanı işgal eden ve kendi aralarında çoğalan benzer organizmaların oluşturduğu populasyondur.