Dolicocephalic


Dolicocephalic

Uzun kafalı. Eni boyunun %75’ inden az olan bir kafatası biçimidir.