Dominant Gen


Dominant Gen

Baskın gen.Fenotip ve Genotipte etkisini baskın bir şekilde gösteren gendir.