Drepanyum


Drepanyum

Sıralı eğimli-sarkık diziliş.Birbirini izleyen çiçek saplarının hepsi aynı yönde ve düz bir plan üzerindedir.