Egzama


Egzama

Kaşıtılı deri Tende kaşınma, sulanma, kabuk bağlama biçiminde görülen bulaşıcı olmayan bir deri hastalığıdır.