Ekolojik Faktor


Ekolojik Faktor

Çevresel faktör.Canlı organizmaları etkileyen herhangi bir çevre faktörüdür.